Archiwum wiadomości

Informacja o stanie postępowania (na dzień 06.07.2017 r.)

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym stanem postępowania pn. „System gospodarki Odpadami dla metropolii trójmiejskiej” sygn. akt. 29/DK/2014.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu po otrzymaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w okresie 22 grudnia 2016 r. – 30 czerwca 2017 r. pracowali nad przygotowywaniem ofert.

Ostatecznie wpłynęły oferty od dwóch podmiotów:

1) ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie – spółka celowa powołana przez niemiecki koncern EEW

2) Konsorcjum firm w składzie: ASTALDI S.p.A., TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, TIRU S.A.

Informacja z otwarcia ofert znajduje się w poniższym linku – kliknij.

Z przebiegiem konferencji prasowej dotyczącej złożonych ofert, która odbyła się 3 lipca br. w Europejskim Centrum Solidarności można zapoznać się klikając na poniższy link – kliknij.