Archiwum wiadomości

Spotkanie z Radnymi Miasta Gdańska

Zarząd Zakładu Utylizacyjnego zaprosił Radnych na spotkanie poświęcone działalności spółki, aktualnej sytuacji związanej z oddziaływaniem na otoczenie, a także realizowanym inwestycjom, w tym – budowie spalarni odpadów.

Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego, przedstawił efekty działalności ZU:  zaprezentował aktualne wyniki odzysku surowców wtórnych i podsumował dotychczasowe działania, które przyniosły odczuwalną poprawę w zakresie emisji nieprzyjemnych zapachów (m.in. poprzez rozbudowę systemu odgazowania składowiska, czy likwidację placu dojrzewania kompostu). Dużo uwagi zostało poświęcone aktualnie realizowanym inwestycjom: nowej, hermetycznej kompostowni, która powstanie w miejscu placu dojrzewania kompostu oraz spalarni odpadów.

Budowa ZTPO w Gdańsku to temat, który wywołał wiele pytań ze strony Radnych. Pytano przede wszystkim o wielkość instalacji – czy planowane 160 tys. ton jest optymalne dla potrzeb Gdańska, źródła pozyskiwania odpadów do spalarni oraz ich ilości, które będą przekazywane przez gminy biorące udział w projekcie. Poruszono również kwestie sposobów wykorzystania ciepła i energii elektrycznej z ZTPO w Gdańsku oraz stanu postępowania na wybór wykonawcy i harmonogramu planowanych prac. Wobec tak dużego zainteresowania tematem Michał Dzioba zadeklarował przesłanie specjalnego materiału informacyjnego dla Radnych, w którym w syntetyczny sposób zostanie przedstawiony projekt budowy ZTPO.

Edit: Zgodnie z deklaracją materiał informacyjny trafił do Radnych Miasta Gdańska.