Archiwum wiadomości

ZU gościł radnych gminy Kolbudy oraz przedstawicieli sołectw

Oddziaływanie Zakładu Utylizacyjnego na otoczenie, monitoring środowiskowy oraz spalarnia odpadów – to główne tematy, które poruszyli przedstawiciele gminy Kolbudy oraz sołtysi na specjalnym spotkaniu z władzami spółki.

Radni gminy Kolbudy oraz sołtysi reprezentujący okoliczne miejscowości przybyli na doroczne spotkanie poświęcone działalności Zakładu Utylizacyjnego. Uczestników spotkania interesował przede wszystkim wpływ ZU na otoczenie w kontekście prowadzonego bieżącego monitoringu oddziaływania na środowisko. Z pytań i komentarzy można było wywnioskować, że wieloletni mieszkańcy Kowal, czy Otomina dostrzegają efekty prowadzonych zmian i mają nadzieje na kolejne działania.

Na spotkaniu poruszono również temat planowanych inwestycji, w tym – budowy spalarni odpadów. Skupiono się przede wszystkim na kwestiach związanych z wyborem wykonawcy, dofinasowaniem projektu oraz zapewnieniem wymaganego strumienia odpadów dla planowanej inwestycji.

W podsumowaniu ustalono, że za kilka tygodni zostanie zorganizowane kolejne spotkanie, którego głównym celem będzie zwiedzanie instalacji w Zakładzie Utylizacyjnym.