Archiwum wiadomości

Spotkanie z Polskim Klubem Ekologicznym

11 października na Uniwersytecie Gdańskim miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Polskiego Klubu Ekologicznego z okręgu wschodnio-pomorskiego. Planowana inwestycja budowy instalacji przekształcania termicznego odpadów komunalnych to bardzo ważny projekt budzący szerokie zainteresowanie różnych grup, także organizacji ekologicznych. 

- Świadomi ogromnego znaczenia projektu i jego złożoności staramy się przekazać jak najwięcej informacji związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. Służą temu liczne spotkania z zainteresowanymi, temat spalarni jest jednym z najważniejszych kwestii omawianych podczas spotkań Rady Interesariuszy ZU. Główny nacisk rozmów z PKE - oprócz kosztów budowy czy zastosowanych technologii - położony był na aspekty środowiskowe.W spotkaniu, poza przedstawicielami stowarzyszenia, brali udział członkowie zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku oraz przedstawiciel miasta – Sławomir Kiszkurno, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.