Archiwum wiadomości

Zapadła decyzja sądu odnośnie wyboru wykonawcy spalarni odpadów w Gdańsku

Włosko-francuskie konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru będzie wykonawcą gdańskiej spalarni odpadów. Sąd Okręgowy w Gdańsku podtrzymał decyzję o odrzuceniu oferty drugiego wykonawcy, tym samym potwierdzając skuteczność wyboru dokonanego przez Zakład Utylizacyjny.

– Walka oferentów o kontrakt na zaprojektowanie, budowę i eksploatację gdańskiej spalarni odpadów była zacięta i toczyła się do ostatniej instancji odwoławczej. Ostatecznie uzyskaliśmy potwierdzenie decyzji, iż naszym partnerem w tym projekcie będzie konsorcjum włosko-francuskie. Obecnie przygotowujemy się do podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Zakładamy, że nastąpi to jeszcze w tym roku – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej

W postępowaniu na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację spalarni odpadów w Gdańsku zostały złożone dwie oferty: ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. reprezentującej niemiecką grupę EEW oraz francusko-włoskiego konsorcjum w składzie Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Tiru. Pierwotnie komisja przetargowa wybrała ofertę ITPOK Gdańsk, jednakże Astaldi odwołało się od tego wyboru. Zgodnie z decyzją Krajowej Izby Odwoławczej Zakład Utylizacyjny dokonał ponownego wyboru wykonawcy – tym razem oferty konsorcjum Astaldi – oraz odrzucił ofertę ITPOK Gdańsk. Na tę decyzję Izby niemiecki koncern złożył skargę do Sądu Okręgowego w Gdańsku, jednocześnie składając do KIO odwołanie od wyboru włoskiego konsorcjum. Zarówno skarga ITPOK Gdańsk jak i samo odwołanie zostały oddalone, co jest potwierdzeniem skuteczności wyboru konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru. Reprezentujący niemiecką grupę EEW mają jeszcze formalne możliwości złożyć skargę na drugi wyrok KIO, niemniej nie stanowi to już przeszkody prawnej do podpisania umowy z francusko-włoskim konsorcjum.

– Czekamy teraz na decyzję o dofinasowaniu projektu z funduszy europejskich, której spodziewamy się w najbliższym czasie. Nie siedzimy jednak z założonymi rękami. Zgodnie z prawem zamówień publicznych przechodzimy obecnie tzw. kontrolę uprzednią, wymaganą dla określonych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – wyjaśnia Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Zgodnie z założeniami, przyszły rok będzie poświęcony na zaprojektowanie spalarni, a budowa przewidziana jest na lata 2019 – 2020.

– Postępowanie przetargowe przygotowaliśmy w taki sposób, by otrzymać oferty od największych światowych graczy na rynku termicznego przekształcania odpadów, a tym samym zapewnić sobie nowoczesność i bezpieczeństwo. I ten cel został osiągnięty – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej

W skład konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru wchodzą firmy posiadające wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów. Astaldi jest jedną z największych firm budowalnych, mających na koncie takie realizacje jak zapory wodne, metro, drogi, lotniska. W Polsce Astaldi odpowiadało m.in. za budowę uruchomionej niedawno spalarni odpadów w Bydgoszczy, a jesienią ubiegłego roku wspólnie z Termomeccanica Ecologia przejęły od Mostostalu Warszawa budowę spalarni w Szczecinie. Termomeccanica ma na koncie w sumie 22 spalarnie odpadów, głównie we Włoszech, ale także we Francji, Grecji i Portugalii. Poza tym buduje również stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków czy odsalarnie.