Archiwum wiadomości

Informacja o stanie postępowania (na dzień 14.12.2017 r.)

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym stanem postępowania pn. „System gospodarki Odpadami dla metropolii trójmiejskiej” sygn. akt. 29/DK/2014.

5 i 13 października 2017 r. odbyły się posiedzenia w Krajowej Izbie Odwoławczej w sprawie sygn. akt. KIO 1968/2017. Odwołujący – ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp. k. zarzucił Konsorcjum w składzie Astaldi S.p.A., TM.E S.p.A. TIRU S.A. m.in. zastosowanie błędnej stawki VAT.

17 października br. orzeczeniem w powyższej sprawie KIO oddaliło odwołanie w całości.

24 października 2017 r. miała miejsce rozprawa w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w sprawie Skargi na wyrok KIO sygn. 1536/17 z 11 sierpnia 2017 r.

6 listopada 2017 r. Sąd ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę. 

20 listopada br. wykonawca ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp. k. złożył skargę do Sądu Okręgowego na wyrok KIO sygn. akt 1968/17. Termin rozprawy Sąd wyznaczył na 10 stycznia 2018 r.

W ciągu najbliższych 2 miesięcy zaplanowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz umowy  z Partnerem Prywatnym na zaprojektowanie, wybudowanie, zarządzanie, utrzymanie i eksploatację ZTPO w Gdańsku.