Archiwum wiadomości

Radni Gminy Kolbudy wizytowali ZU

Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że radni gminy Kolbudy są otwarci na tematykę bezpiecznego zagospodarowania odpadów. To kolejne w ostatnim czasie, choć pierwsze w tym roku, spotkanie z radnymi, połączone ze zwiedzaniem instalacji Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Funkcjonowanie zakładu w dużej mierze zależy od jakości odpadów przyjeżdżających do z gmin, a gminy także w pewnym stopniu są zależne od zakładu, chociażby w kwestii osiągania dopuszczalnych poziomów składowania odpadów bio. Ścisła współpraca jest zatem wpisana w filozofię działania podmiotów działających na styku tematu odpowiedzialnej gospodarki odpadami. Lepszy ilościowo i jakościowo odzysk u źródła to większy potencjał do wykorzystania dla Zakładu w przypadku nowych inwestycji, jaką jest budowa nowej kompostowni jak również spalarni odpadów, która wedle założeń ma być zbudowana do początku 2021 r. Trafiać do niej będą odpady pozostałe po wszystkich etapach wysegregowania surowców wtórnych.

 Nieodzowną częścią takich spotkań jest wycieczka po terenie zakładu. Rocznie w Zakładzie Utylizacyjnym ma miejsce około 100 takich wycieczek. Grupy zaproszonych, którzy mieli już okazję wcześniej zwiedzać sortownię czy kwatery Zakładu widzą różnice przy kolejnych odwiedzinach. Tak było i tym razem z radnymi gminy Kolbud. Wspólne zwiedzanie i omawianie dokonanych modernizacji w zakończyło spotkanie.