Archiwum wiadomości

Coroczne spotkanie z przedstawicielami gmin: dobre wyniki za rok 2017

Na zaproszenie Zakładu Utylizacyjnego, w jego siedzibie odbyło się coroczne spotkanie z przedstawicielami gmin obsługiwanych przez zakład. Spotkanie istotne i zobowiązujące dla każdej ze stron ze względu na reprezentowany interes społeczny i wzajemne zobowiązania dotyczące odpowiedzialnej gospodarki odpadami. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele gmin: Pruszcz Gdański (miasto i gmina), Kolbudy, Somonino i Kartuzy.

Wyniki Zakładu za rok 2017, które przedstawił Bartłomiej Rosiak, specjalista ds. ewidencji oraz Wojciech Głuszczak, członek zarządu ZU, które znajdują swoje przełożenie na wyniki gmin pokazują, że dotychczasowa współpraca przebiega pomyślnie a gminy, podobnie jak ZU, są dobrze przygotowane do zmieniających się przepisów prawnych i ambitnych celów dotyczących osiągania poziomów odzysku surowców i ograniczania składowania odpadów bio.

Spalarnia, czyli instalacja termicznego przekształcania odpadów już wkrótce…

Oprócz podsumowania wspólnych działań podczas spotkania omówiony został aktualny statusu prac nad projektem budowy spalarni. Instalacja termicznego przekształcania odpadów, czyli popularnie zwana spalarnia – jest istotną i potrzebną do zamknięcia systemu gospodarki odpadami inwestycją nie tylko dla Gdańska, ale także dla gmin ościennych. Spalarnia, która powstanie na terenie Zakładu Utylizacyjnego w sprawdzonej technologii rusztowej (w ciągu ostatnich 5 lat wszystkie nowo wybudowane instalacje termicznego przekształcania odpadów w skali ponad 100 000 Mg/rok były instalacjami rusztowymi) zostanie wybudowana w oparciu o dofinansowanie z Unii Europejskiej.  W momencie spotkania było już wiadomo, że wniosek o uzyskanie funduszy europejskich dla spalarni został pozytywnie oceniony przez NFOŚiGW i zarekomendowany Ministerstwu Środowiska. Zakład Utylizacyjny ubiega się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 68 proc. wartości inwestycji. Równolegle Zakład przechodzi kontrolę (tzw. „uprzednią”) Urzędu Zamówień Publicznych, która jest wymagana prawem dla inwestycji o wartości powyżej 20 mln euro dofinansowywanych z funduszy europejskich. Wszystkie potrzebne dokumenty zostały już złożone w UZP.

Gwarancja strumienia odpadów

Spośród 40 gmin potencjalnie biorących udział w projekcie, 31 podjęło już uchwały wyrażające wolę podpisania porozumienia międzygminnego z gminą Miasto Gdańsk w sprawie zagospodarowania przez 25 lat frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych, co oznacza, że strumień odpadów jest już dla tej inwestycji zapewniony. Kolejne kroki przed wszystkimi to porozumienia międzygminne uczestników projektu.