Archiwum wiadomości

Konsultacje z Gminami Dolnego Powiśla

Przedstawiciele władz Gdańska i Zarządu Zakładu Utylizacyjnego spotkały się z włodarzami gmin z regionu Dolnego Powiśla, aby przedyskutować temat przekazywania frakcji energetycznej do przyszłej spalarni odpadów. 

W spotkaniu, które dzięki gościnności Pana Marka Charzewskiego - Burmistrza Malborka, odbyło się w tamtejszym magistracie, o warunkach i korzyściach współpracy rozmawiali przedstawiciele 7 samorządów. Miasto Gdańsk reprezentowali: Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej oraz Sławomir Kiszkurno, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim. Ponadto w konsultacjach wziął udział prezes Zakładu Utylizacyjnego, Michał Dzioba.

Burmistrzowie i Wójtowie zostali dokładnie zapoznani z postępami prac w ramach projektu spalarniowego oraz z procedurą formalną, której dopełnienia wymaga Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by dana gmina mogła korzystać z niższej, preferencyjnej stawki za termiczne zutylizowanie odpadów pochodzących z jej terenu.

Prezydent Piotr Grzelak deklarował, że gdańscy specjaliści oraz urzędnicy są do pełnej dyspozycji partnerów samorządowych, także podczas komisji radnych, czy obradowania nad uchwałami. Chęć skorzystania z tej deklaracji potwierdził zastępca burmistrza Sztumu.