Archiwum wiadomości

Umowa na dofinansowanie unijne dla Portu Czystej Energii podpisana!

Podczas spotkania swoje podpisy pod umową złożyli: Bartosz Piotrusiewicz, prezes zarządu spółki Port Czystej Energii oraz Dominik Bąk, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podczas spotkania obecni byli także Michał Dzioba, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku oraz Grzegorz Walczukiewicz, pełnomocnik zarządu ds. realizacji projektu. 

– Podpisanie umowy o dofinansowanie jest zwieńczeniem procesu ubiegania się o unijne wsparcie dla projektu. Dotarliśmy więc do szczęśliwego finału, który, co należy podkreślić, jest wynikiem szeregu działań wielu osób i instytucji. Mogę również potwierdzić, że jesteśmy przygotowani do kolejnych etapów realizacji inwestycji – zaznaczył Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Dofinansowanie w kwocie 353 053 504,44 zł zostało przyznane w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ 2014-2020 na projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Wniosek złożony przez Port Czystej Energii Sp z o.o. został oceniony pozytywnie zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym.

– Kolejnym krokiem w projekcie będzie podpisanie umowy z wykonawcą, konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru, które przewidziane jest w pierwszej połowie maja bieżącego roku – powiedział Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Etapy budowy i rozruchu instalacji – do 2021 r.

Spalarnia odpadów (tzw. frakcji energetycznej) wedle założeń ma być zbudowana do końca 2021 r.:

Etap projektowania – do 2019 r.

Etap budowy  i rozruchu instalacji – do 2021 r.

Etap obsługi  – od 2021 r. do 2046 r.


Trafiać do niej będą odpady pozostałe po procesie segregacji tzw. frakcja resztkowa pozbawiona surowców wtórnych. Maksymalne moce przerobowe instalacji wyniosą 160 000 ton rocznie. Wyprodukowane w spalarni ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do sieci energetycznej.

Projekt, budowa i zarządzanie instalacją zostały powierzone wybranemu w ramach przetargu konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru, którego przedstawiciele mają w dorobku kilkadziesiąt spektakularnych inwestycji na całym kontynencie, w tym trzech w Polsce.