Archiwum wiadomości

O Porcie Czystej Energii z klubem Radnych PiS

17 kwietnia odbyło się spotkanie z Klubem Radnych PiS dotyczące budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku.

Specjaliści z Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przedstawili aktualny status projektu spalarniowego i odpowiadali na pytania Radnych. Projekt wszedł w decydującą fazę: niebawem nastąpi podpisanie dwóch kluczowych umów: o przyznane już przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie, jak również z wykonawcą Portu Czystej Energii.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa instalacji dla mieszkańców i środowiska oraz stanu realizacji projektu. Spalarnia ma za zadnie w nowoczesny i bezpieczny sposób domknąć i ustabilizować system gospodarki odpadami w mieście. Należy też pamiętać, że z jej funkcjonowania skorzystają  przede wszystkim sami mieszkańcy. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów będzie jedną z największych inwestycji środowiskowych w województwie pomorskim, dlatego jej wykonanie powierzono niezwykle doświadczonym firmom, które wchodzą w skąd wybranego w przetargu  konsorcjum: Astaldi, Tiru i Termomeccanica Ecologia.

Dziękujemy Przewodniczącemu Klubu, Panu Kazimierzowi Koralewskiemu za zaproszenie i umożliwienie spotkania.