Archiwum wiadomości

Udział przedstawicieli ZU w Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic

Przedstawiciele Zakładu Utylizacyjnego wzięli udział w Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic, które odbyło się 25 kwietnia br. Dzięki spotkaniu Spółka miała możliwość poinformowania o najważniejszych kwestiach związanych z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono harmonogram projektu, informując jednocześnie, że znajdujemy się w przededniu popisania bardzo ważnych umów: z wykonawcą instalacji Port Czystej Energii, konsorcjum Astaldi, Tiru i Termomeccanica Ecologia, jak również o przyznane już dofinansowanie unijne. Dzięki temu zaproszeniu Spółka miała sposobność zaprezentować lokalnym, gdańskim liderom społecznym szczegóły dotyczące technologii oraz norm środowiskowych, które będą stosowane w spalarni.

Zakład zadeklarował Radom pełną dyspozycyjność w przypadku potrzeby kolejnych konsultacji.