Archiwum wiadomości

O zakładzie termicznego przetwarzania w Civic Hubie

„Miasta Zrównoważone - gospodarka cyrkularna” – pod takim hasłem odbyło się 29 maja spotkanie w gdańskim Civic Hubie. Jednym z tematów dyskusji był system gospodarki odpadami w Trójmieście.

Podczas spotkania poruszono tematykę zasad zrównoważonego rozwoju przy projektowaniu samowystarczalnego osiedla w Pruszczu Gdańskim, obiektów „małej retencji” i zarządzania wodą opadową w mieście, a także trójmiejskiego systemu gospodarki odpadami w kontekście planowanej spalarni odpadów.  

Podczas spotkania z mieszkańcami i miejskimi aktywistami wystąpili z prelekcjami: Piotr Smolnicki z Politechniki Gdańskiej, urbanista i ekspert z zakresu mobilności i estetyki miasta, Ryszard Gajewski, prezes Zarządu Gdańskie Wody Sp. z o.o., odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową oraz Wojciech Głuszczak, członek zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku.

Wojciech Głuszczak przybliżył zainteresowanym założenia technologiczne i instytucjonalne zakładu termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku, który ma zostać oddany do eksploatacji w 2021 roku. Wyjaśniał, że budowa spalarni odpadów będzie bezpieczna dla mieszkańców oraz środowiska i ma stanowić kluczowy element domykający system gospodarki cyrkularnej. Podczas spotkania przedstawiono pozytywne skutki uruchomienia spalarni takie jak np. odzysk energii elektrycznej i ciepła oraz zaprezentowano liczne przykłady funkcjonowania tego typu rozwiązań w Europie oraz na całym świecie.

Civic HUB (ul. Wojska Polskiego 41) to miejsce spotkań dla osób i stowarzyszeń dążących do pozytywnych zmian społecznych przy pomocy innowacji.