Archiwum wiadomości

Posiedzenie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii

Za nami kolejne zebranie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii, które odbyło się 26 maja 2020 r. – ze względu na obowiązujący na terenie całego kraju stan epidemii spotkanie miało formę wideokonferencji.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Gdańska, Zakładu Utylizacyjnego, Portu Czystej Energii, Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego, dzielnic sąsiadujących z ZU czy Politechniki Gdańskiej.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Sławomir Kiszkurno - Prezes Zarządu Portu Czystej Energii, który zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją ustąpił ze stanowiska Przewodniczącego, deklarując dalszą aktywną pracę na rzecz Rady w charakterze jej członka. Wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak, zarekomendował na to stanowisko panią Olgę Goitowską, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. Kandydatura została przyjęta w głosowaniu przy jedynie jednej osobie – samej nowej przewodniczącej – wstrzymującej się od głosu. W kolejnej części spotkania Sławomir Kiszkurno przedstawił prezentację poświęconą aktualnemu statusowi prac nad zakładem termicznego przekształcania odpadów. Omówiono m.in. takie kwestie jak środki zaradcze stosowane podczas prac ziemnych w celu ograniczenia uciążliwości zapachowych, działalność laboratorium na terenie budowy czy zasady rozliczeń z podwykonawcami ZTPO. W późniejszej dyskusji omówiono tematy emisji odorów podczas budowy spalarni, jej lokalizacji oraz kosztów inwestycji.