Archiwum wiadomości

Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Sąsiadów ZU

5 czerwca w siedzibie spółki Port Czystej Energii odbyło się spotkanie – prezesa Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Pana Jarosława Paczosa z Prezesem Zarządu PCE Sp. z o.o. Sławomirem Kiszkurno. Spotkanie odbyło się przy udziale Kierownika Budowy – Jerzego Palińskiego, Inżyniera Kontraktu – Piotra Czecha, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Adama Łosińskiego oraz Grzegorza Walczukiewicza – dyrektora PCE.

Spotkanie dotyczyło bieżącej realizacji budowy spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku-Szadółkach, a głównym tematem były realizowane na terenie inwestycji badania biogazu oraz zagadnienia związane z wymianą gruntów i środkami zaradczymi planowanymi do zastosowania w celu ochrony mieszkańców i środowiska przed uciążliwościami w pierwszym etapie realizacji inwestycji.  

Spotkanie zakończyło się wizytą na placu budowy.