Archiwum wiadomości

Spotkanie z Radami Dzielnic Jasień i Ujeścisko-Łostowice

30 czerwca z inicjatywy Portu Czystej Energii, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji budowy Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Gdańsku. Ze względu na obecnie funkcjonujące obostrzenia, spotkanie odbyło się w formule on-line. Na spotkanie zaprosiliśmy wszystkich Radnych Dzielnic Jasień i Ujeścisko-Łostowice oraz Radnych Miejskich z okręgów obejmujących najbliższe sąsiedztwo terenu inwestycji.

Podczas spotkania prezes zarządu Portu Czystej Energii, Sławomir Kiszkurno przekazał informacje nt. instalacji, korzyści jakie mieszkańcy odniosą z funkcjonującego zakładu, informacje o harmonogramie prac budowlanych oraz potencjalnych utrudnieniach dla mieszkańców podczas budowy. Przedstawiciel Wykonawcy przedstawił środki zaradcze, które zostaną zastosowane w celu minimalizacji uciążliwości zapachowych. Mogą się one pojawić w czasie planowanej, w pierwszym etapie realizacji prac ziemnych, wymiany gruntu nienośnego, niezbędnego do bezpiecznego posadowienia instalacji.Dyskusja podczas spotkania toczyła się wokół samej inwestycji, jej oddziaływania na środowisko i bezpieczeństwo mieszkańców oraz wpływu funkcjonującej instalacji na ceny za odbiór odpadów ponoszone przez mieszkańców.

Do pobrania:

Prezentacja dot. budowy ZTPO

Prezentacja firmy WESTRAND - dostawcy środków zaradczych