Archiwum wiadomości

Ruszają prace ziemne - ważna informacja dla mieszkańców

W poniedziałek, 6 lipca rozpoczną się prace ziemne na terenie budowy gdańskiej spalarni odpadów. W pierwszym etapie zaplanowano wymianę gruntów nienośnych, niezbędną do bezpiecznego posadowienia instalacji.

W trakcie prowadzonych prac mogą nastąpić przejściowe uciążliwości zapachowe dla mieszkańców okolicznych dzielnic. Wykonawca spalarni jest zobowiązany do zastosowania szeregu metod i środków zaradczych mających zminimalizować te uciążliwości (np. dyfuzory i opryski blokujące aktywność złowonną). Zastosowane zostaną również przesypki gliniaste, ograniczające czas ekspozycji wydobytego gruntu. W trakcie realizacji prac Spółka Port Czystej Energii jako inwestor, prowadzić będzie bieżący nadzór, aby reagować na zmieniające się warunki i minimalizować mogące powstać uciążliwości.

Czas realizacji prac ziemnych przewidziany jest do końca bieżącego roku.

 

 

 

Folder informacyjny dla mieszkańców - pobierz plik