Archiwum wiadomości

Spotkanie z przedstawicielami Kolbud, Otomina i Kowal

3 lipca odbyło się drugie spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczynającej się budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku. Tym razem zaproszenie Portu Czystej Energii przyjęli najbliżsi sąsiedzi spoza terenów Miasta Gdańska – Rada Gminy i Wójt Kolbud oraz Sołectwa Otomin i Kowale. Na spotkanie zostali doproszeni również Radni Miejscy z Gdańska, którzy na poprzednim spotkaniu nie mieli okazji wysłuchać zaproszonego gościa prof. Grzegorza Wielgosińskiego – eksperta w dziedzinie ochrony powietrza i gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie oczyszczania spalin powstających w procesach spalania. Spotkanie ze względu na sytuację epidemiczną odbyło się w formule on-line. W pierwszej części dotyczyło kwestii oddziaływania instalacji termicznych na środowisko i mieszkańców, w tym monitoringu powstających w procesach spalania odpadów emisji. Zaproszeni eksperci odpowiadali również na pytania i wyjaśniali wątpliwości uczestników, które w głównej mierze dotyczyły bezpieczeństwa mieszkańców i roli spalarni odpadów w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. W drugiej części, prezes zarządu spółki Port Czystej Energii Sławomir Kiszkurno, przedstawił plany dotyczące budowy Zakładu, ewentualne utrudnienia dla mieszkańców, w pierwszym etapie prac ziemnych i środki zaradcze, jakie Wykonawca będzie stosował, aby je zminimalizować. Zaprezentowana została również sama instalacja, cel jej budowy, parametry i korzyści jakie przyniesie dla środowiska i mieszkańców.

Pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące realizacji budowy ZTPO, odbyło się we wtorek 30 czerwca i kierowane było do Radnych Dzielnic Jasień i Ujeścisko-Łostowice oraz Radnych Miejskich z okręgów dzielnic będących najbliższym sąsiedztwem powstającej inwestycji. 

Do pobrania:

Prezentacja dot. budowy ZTPO

 

Spotkanie informacyjne dot. budowy ZTPO: