Archiwum wiadomości

Pozwolenie na budowę dla gdańskiej spalarni odpadów stało się ostateczne

26 maja 2020r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję utrzymującą w mocy pozwolenie na budowę dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku i rozstrzygnął na korzyść inwestora odwołanie złożone 4 listopada 2019 r. przez Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia. 

Pozwolenie na budowę gdańskiej spalarni zostało wydane przez organ budowlany 9 października 2019 roku. 4 listopada wpłynęło odwołanie od decyzji Towarzystwa na rzecz Ziemi z Oświęcimia. Od tego czasu dokumentacja była szczegółowo sprawdzana przez urzędników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i ostatecznie odwołanie zostało oddalone, tym samym pozwolenie na budowę stało się ostateczne.

Decyzja Wojewody Pomorskiego potwierdziła bezzasadność argumentów stawianych przez Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia, a tezy stawiane w odwołaniu nie zostały poparte żadną rzeczową argumentacją, poza generalną negacją inwestycji.

Decyzja Wojewody Pomorskiego