Archiwum wiadomości

Polecenie rozpoczęcia robót dla wykonawcy gdańskiej spalarni

6 maja 2020r. inwestor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku Port Czystej Energii – spółka miejska powołana w celu realizacji przedsięwzięcia – wydała wykonawcy formalne polecenie rozpoczęcia robót. Budowę realizuje włosko-francuskie konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy.

 

Po blisko dwóch latach od podpisania umowy, spółka Port Czystej Energii wydała Wykonawcy polecenie rozpoczęcia robót, tym samym rozpoczęto proces budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku-Szadółkach. Polecenie rozpoczęcia robót wydano na podstawie wykonalnej decyzji pozwolenia na budowę, której postanowieniem dnia 25 marca br. organ budowlany nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestor w dalszym ciągu oczekuje na rozstrzygnięcie odwołania od decyzji pozwolenia na budowę, złożonego dnia 4 listopada 2019 r. przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia.

 

-  Po wieloletnich przygotowaniach zaczynamy realizację największej inwestycji w historii Gdańska i regionu, związanej z gospodarką odpadami. Dzięki niej będziemy przetwarzać odpady nienadające się do recyklingu, a w efekcie tego procesu powstanie dla mieszkańców naszego miasta energia elektryczna i ciepło – mówi Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii.

 

- Przez ostatnie dwa lata, jako wykonawca instalacji, koncentrowaliśmy się na działaniach projektowych i przygotowaniu produkcji. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu realizacji inwestycji i rozpoczynamy roboty ziemne, po których nastąpią prace budowlane. Cały proces budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów potrwa do 2023 roku, kiedy to planujemy oddać instalację do eksploatacji – mówi Domenico Puzzo, przedstawiciel wykonawcy – konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy.