Archiwum wiadomości

Dofinansowanie ze środków europejskich dla gdańskiej spalarni

W czwartek 30 stycznia br. Komisja Europejska podpisała decyzję o przyznaniu dofinansowania dla budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku. W poniedziałek 3 lutego br. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska odebrała decyzję, którą uroczyście przekazała Maria Galewska, przedstawicielka Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Dofinansowanie dla Portu Czystej Energii Sp. z o.o. wynosi 270.696.804,83 PLN, co stanowi 53,4%  kosztów całej inwestycji, które planowane są w wysokości 506.907.108,00 PLN. Pozostała kwota pochodzić będzie z komercyjnego kredytu zaciągniętego przez spółkę oraz z dokapitalizowania jej przez Gminę Miasta Gdańska w wysokości nie przekraczającej 2% kosztów całkowitych.

Źródło dofinansowania projektu, pochodzi z Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W przekazaniu decyzji Komisji Europejskiej uczestniczyli także: Edyta Stankiewicz - Project Economist, Energy and Solid Waste Division, JASPERS – European Investment Bank, Katarzyna Kurowska - przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Mieczysław Strug, marszałek województwa pomorskiego, Piotr Grzelak, zastępca prezydent ds. zrównoważonego rozwoju, Sławomir Kiszkurno, prezes Portu Czystej Energii oraz posłowie ziemi pomorskiej.