Archiwum wiadomości

Spotkanie Rady Interesariuszy

4 sierpnia odbyło się spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii, poświęcone bieżącej działalności Zakładu Utylizacyjnego i realizacji budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. 

Spotkanie otworzyła przewodnicząca Rady Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Jarosław Paczos – przedstawiciel Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego, reprezentujący stronę społeczną Rady, zwrócił się z prośbą o aktualizację informacji dotyczących procesów zagospodarowywania odpadów mających wpływ na odczuwalne w ostatnim czasie uciążliwości odorowe w otoczeniu Szadółek. Prezentację dotyczącą źródeł uciążliwości i działań, jakie w zakresie ich minimalizacji podejmuje Zakład Utylizacyjny przedstawił Prezes Zakładu Utylizacyjnego – Michał Dzioba. Natomiast status realizacji prac związanych z budową instalacji do termicznego przekształcania odpadów przedstawił Prezes Portu Czystej Energii – Sławomir Kiszkurno. Podsumowano pierwszy miesiąc prac ziemnych oraz akcję informacyjną wśród mieszkańców dotyczącą rozpoczęcia prac pod budowę ZTPO. Wyjaśniono również wątpliwości strony społecznej, dotyczące planów przetwarzania tzw. podsitówki, czyli pozostałości po procesie sortowania na linii sortowniczej Zakładu Utylizacyjnego – odpady te obecnie poddawane są procesowi kompostowania i w postaci stabilizatu trafiają na składowisko, a w przyszłości będą, jako frakcja energetyczna, przekształcane termicznie w gdańskiej instalacji.