Archiwum wiadomości

Pierwszy miesiąc prac ziemnych - podsumowanie

Prace ziemne na terenie budowy gdańskiej instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych trwają już pełny miesiąc. Realizowane działania przebiegają planowo: wykonano 42 tys. m3 wykopów, nawieziono 900 ton materiału do nasypów i wykonano 450 mb ścianek szczelnych, służących za obudowę wykopu.


Teren działki inwestycyjnej ZTPO

Prace ziemne wykonywane były z wykorzystaniem systemu dezodoryzacji minimalizującego uciążliwości zapachowe. Działania dostosowywano do warunków atmosferycznych, które w minionym miesiącu były, jak na sezon letni, optymalne - średnia temperatura w lipcu wyniosła 22 st. C w ciągu dnia, 14 st. C w ciągu nocy. Okresami zdarzały się upały, lecz były to pojedyncze dni. Codziennie wykorzystywano cztery dyfuzory rozpylające w sposób ciągły środki neutralizujące złowonne zapachy. Dodatkowo, na koniec każdego dnia roboczego, na obszarze wykopów oraz w miejscu deponowania urobku na kwaterze składowiskowej wykonywane były opryski, które tworząc powierzchniową błonę na odpadach z budowy, ograniczały związane z nimi uciążliwości zapachowe.


Dyfuzor rozpylający tzw. antyodoranty

W minionym miesiącu rozdystrybuowaliśmy ponad 27 tys. folderów informacyjnych dotyczących realizowanej inwestycji, informujących o rozpoczęciu prac ziemnych na terenie budowy oraz możliwych uciążliwościach dla okolicznych mieszkańców. Dystrybucja realizowana była w obrębie gdańskich dzielnic Jasień i Ujeścisko-Łostowice oraz wsi Kowale i Otomin. 

Folder informacyjny dla mieszkańców - pobierz pdf