Archiwum wiadomości

Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Sąsiadów oraz Rad Dzielnic – Jasień i Ujeścisko-Łostowice

Przedstawiciele Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego oraz Rad Dzielnic – Jasień i Ujeścisko-Łostowice odwiedzili w czwartek, 13 sierpnia, teren budowy gdańskiego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Głównym celem spotkania było poszerzenie wiedzy naszych gości na temat realizowanej inwestycji, przebiegu prowadzonych prac przy wymianie mas ziemnych oraz omówienie stosowanych przez Wykonawcę środków zaradczych minimalizujących powstające w trakcie realizowanych prac uciążliwości zapachowe. Po terenie Zakładu Utylizacyjnego gości oprowadził prezes Michał Dzioba, a po terenie budowy spalarni – kierownik budowy Jerzy Paliński wraz z prezesem Portu Czystej Energii, Sławomirem Kiszkurno. W zakresie systemu antyodorowego informacji udzielał Pan Marek Szatkowski z firmy Westrand, dystrybutora stosowanych środków. Spotkania z mieszkańcami i ich przedstawicielami są dla nas zawsze szansą na udzielenie bezpośrednich wyjaśnień w zakresie budowanej instalacji – strategicznej inwestycji w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w naszym regionie.