Archiwum wiadomości

Oświadczenie dot. uciążliwości zapachowych

Wspólne oświadczenie zarządów spółek Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii dot. uciążliwości zapachowych mających miejsce w ostatnich dniach.

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach, w pasie dzielnic Jasień, Piecki-Migowo, Ujeścisko-Łostowice, Orunia Górna, Chełm, Zakoniczyn czy Kowale nasiliły się uciążliwości zapachowe. Wymieniamy te dzielnice nieprzypadkowo, bo w 95% kierunek wiatrów jakie nam towarzyszą to kierunek zachodni i południowo-zachodni. Proces gospodarowania odpadami podlega wielu czynnikom, m.in. warunkom pogodowym, to od nich zależy też np. większa niż zazwyczaj intensywność, czy miejsce odczuwania trudnych zapachów. Przykładem niech będą tu też nieprzyjemne zapachy związane z działalnością rolniczą w postaci nawożenia pól naturalnym nawozem, które ma miejsce właśnie w tym okresie roku.

W mediach pojawiło się wiele wyjaśnień z naszej strony, na temat przyczyn obecnej sytuacji. Oprócz warunków atmosferycznych mówiliśmy również o innych czynnikach, które mogą decydować o takim przebiegu zdarzeń, w zależności od źródeł uciążliwości zapachowych.

Procesy mające miejsce na terenie zakładu mogą być źródłem uciążliwości w obszarze tzw. Gdańska Południe. Wynika to min. z róży wiatrów. Uciążliwe zapachy, które występują w odległych od terenu zakładu częściach miasta, jak np. Oliwa czy Jelitkowo, trudno jest, ze względu właśnie na kierunki wiatru łączyć z terenem działania spółek.

Wiele już zrobiliśmy, aby sytuacja uległa poprawie. Podjęte zostały wszelkie działania, aby ograniczyć możliwą emisję zapachową. Decyzją Zarządu Zakładu Utylizacyjnego został wstrzymany odbiór odpadów biodegradowalnych od podmiotów komercyjnych. Po raz kolejny zaplanowany wywóz nadwyżek odpadów bio jest możliwy już po 24 września, kiedy rozstrzygnie się przetarg. Prowadzimy wzmożony oprysk środkiem neutralizującym powierzchniowo substancje zapachowe wszystkich odpadów zalegających na placach. Co tydzień również publikujemy raport w temacie podejmowanych przez spółkę działaniach antyodorowych.

Z kolei jako zarząd Portu Czystej Energii jeszcze przed rozpoczęciem prac informowaliśmy stronę społeczną, że z początkiem lipca rozpoczną się prace ziemne na terenie budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Ten pierwszy etap prac, który potrwa do końca 2020 roku może wiązać się z przejściowymi uciążliwościami zapachowymi dla mieszkańców okolicznych dzielnic, niemniej Wykonawca spalarni stosuje szereg metod i środków zaradczych minimalizujących uciążliwości (np. dyfuzory i opryski blokujące aktywność złowonną), dostosowując je do warunków atmosferycznych. Jako inwestor prowadzimy w sposób ciągły nadzór nad Wykonawcą i reagujemy w przypadku niezadawalających efektów.

Intencją obu zarządów jest rzetelne informowanie Państwa o efektach zarządzania problemem dotyczącym uciążliwości zapachowych. Dlatego też uruchamiamy system cotygodniowego raportowania o sytuacji. Będziemy też o wszystkim co istotne informować Państwa na bieżąco poprzez oficjalne profile ZU i PCE.

Wszystkie realizowane działania oraz przewidywana w najbliższych dniach zmiana warunków atmosferycznych powinny skutkować częściowym ograniczeniem uciążliwości odczuwanej przez mieszkańców.

Szanowni Państwo, nie uciekamy od tematu uciążliwości związanych z naszą działalnością. Mamy świadomość, że sytuacja nie jest komfortowa dla mieszkańców Gdańska, zwłaszcza dzielnic południowych i chcemy raz jeszcze zapewnić, że jest to dla nas zadanie priorytetowe, by działania na naszym terenie nie były uciążliwe dla naszych sąsiadów.