Archiwum wiadomości

Działania ograniczające wpływ prac ziemnych na terenie budowy

Spółka Port Czystej Energii w związku z realizowanymi pracami ziemnymi na terenie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, uzgodniła z Wykonawcą robót zakres dodatkowych środków zaradczych minimalizujących uciążliwości zapachowe.

Obecnie prace na terenie budowy trwają od godziny 6.00 do godziny 19.00. Dezodoryzacja mobilnymi dyfuzorami prowadzona jest w sposób ciągły przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Pod koniec dnia wykonywane są przesypki gliniaste na kwaterze składowiskowej (gdzie trafia urobek z wykopu) ograniczające emisje substancji złowonnych. Wykonywane są również opryski dezodoryzacyjne. Obecnie wprowadzone zostały dodatkowe działania w postaci przesypek, jak i oprysków dezodoryzacyjnych również między godziną 13.30 a 14.30. Nadal, w sposób ciągły, monitorujemy sytuację meteorologiczną i dostosowujemy do niej sposób stosowanych środków zaradczych.  

Zakład Utylizacyjny na swojej stronie internetowej zamieszcza raporty zawierające opis aktualnej sytuacji meteorologicznej i wdrożonych działań antyodorowych w ramach funkcjonowania Zakładu. Raporty zamieszczane są w sekcji aktualności, w cyklach dziennych i tygodniowych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportów i podejmowanych działań.

https://zut.com.pl/aktualnosci/wiadomosci-ogolne/