Archiwum wiadomości

Podpisanie umowy pożyczki na finansowanie budowy spalarni odpadów w Gdańsku

W czwartek, 24 września br., w Warszawie podpisana została umowa pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Portu Czystej Energii na budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku. Podpisana umowa całkowicie finalizuje proces pozyskania środków na realizację instalacji i jest drugim, po bezzwrotnej dotacji z UE, źródłem finansowania budowy.

Aktualna, łączna kwota kosztów netto inwestycji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku wynosi 565 069 553,31 zł. Dotacja udzielona pod koniec stycznia tego roku, w ramach funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pokryje wydatki w wysokości 270 696 804,83 zł, które stanowią 48% struktury finansowania całej inwestycji. Pozostała kwota w wysokości 52% tj. 294 372 748,48 zł zostanie sfinansowana w ramach pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki projektu obejmują koszty projektowania i budowy instalacji oraz przyłączy infrastrukturalnych, koszty  nadzoru technicznego i zarządzania projektem.

Przyznane w ramach umowy pożyczki środki stanowią domknięcie finansowania inwestycji, co umożliwia uruchomienie dotacji unijnej w ramach programu POIiŚ 2014-2020, której NFOŚiGW jest również operatorem. Jednocześnie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, podpisała umowę poręczenia dla otrzymanej pożyczki.