Archiwum wiadomości

Prezentacja gdańskiego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Podczas uroczystego podpisania umowy pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 24 września br. w Warszawie, miała miejsce prezentacja projektu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku, którą dla obecnych na uroczystości gości przedstawił Sławomir Kiszkurno – prezes zarządu Portu Czystej Energii. Poniżej udostępniamy Państwu omawianą prezentację.

W prezentacji przedstawiono, dlaczego konieczne jest uruchomienie zakładu termicznego przekształcania odpadów nienadających się do recyklingu, jakie korzyści ekonomiczne i środowiskowe wynikną z funkcjonującej instalacji, jaki wpływ na sieć ciepłowniczą i energetyczną będzie miała spalarnia, jaka jest jej struktura finansowania i jak kształtuje się zestawienie wydatków oraz obecny stan realizacji trwających prac ziemnych i całościowy harmonogram budowy.

Prezentacja ZTPO – pobierz plik