Archiwum wiadomości

Podsumowanie trzeciego miesiąca prac ziemnych

Trzy pełne miesiące prac ziemnych na terenie budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych za nami. Do dnia dzisiejszego wykonano przeszło połowę prac związanych z wymianą gruntów nienośnych. W niektórych miejscach odkryto już grunty o odpowiednich właściwościach i w tych miejscach zaprzestano już wymiany. Na bieżąco wykonywane są wszystkie niezbędne badania, w celu prawidłowego posadowienia instalacji.

Zabito 1100 mb ścianek szczelnych (89%). O ściankach szczelnych szczegółowo pisaliśmy w podsumowaniu zeszłego miesiąca (czytaj tu).


Plac budowy ZTPO – ścianki szczelne i system wsparcia

Od samego początku prace ziemne wykonywane są z wykorzystaniem systemu dezodoryzacji minimalizującym uciążliwości zapachowe, które szczegółowo opisywaliśmy w podsumowaniu pierwszego miesiąca (czytaj tu). Cztery mobilne dyfuzory rozpylające tzw. „antyodoranty” - substancje chemicznie neutralizujące odory - pracują w sposób ciągły, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Pod koniec dnia wykonywane są przesypki gliniaste na kwaterze składowiskowej Zakładu Utylizacyjnego (gdzie trafia urobek z wykopu) i opryski dezodoryzacyjne specjalnym traktorem.

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w minionym miesiącu Spółka Port Czystej Energii zadecydowała o wprowadzeniu dodatkowych środków zaradczych w postaci przesypek, jak i oprysków dezodoryzacyjnych w czasie dnia, między godziną 13.30 a 14.30.

Traktor wykonujący opryski na kwaterze składowiskowej Zakładu Utylizacyjnego