Archiwum wiadomości

Spotkanie Rady Interesariuszy ZU i PCE

15 października br. odbyło się kolejne spotkanie Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii. Przypomnijmy, że Rada Interesariuszy została formalnie powołana w 2014 roku i jako podmiot konsultacyjno-doradczy stanowi platformę dialogu i wymiany informacji zarządów obu spółek z interesariuszami. Rada Interesariuszy skupia przedstawicieli mieszkańców, w tym Rad Dzielnic i Rad Sołeckich, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, PCE Sp. z o.o. i ZU Sp. z o.o. oraz aktywistów i ekspertów akademickich.

Podczas ostatniego spotkania rozmowy koncentrowały się wokół działalności Zakładu Utylizacyjnego, kwestii porozumień międzygminnych Gminy Miasta Gdańska oraz statusu budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów. Pierwszą prezentację przedstawił Michała Dzioba – prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego. Omówione zostały kwestie bieżącej działalności spółki, w tym zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, ich ilości, jakości i uzyskiwanych cen ze sprzedaży surowców oraz planów inwestycyjnych Zakładu Utylizacyjnego do 2025 roku. Następnie swoją analizę dotyczącą ilości przyjmowanych przez Zakład Utylizacyjny odpadów bio i ich wpływu na podpisanie przez Gminę Miasta Gdańska porozumień międzygminnych przedstawił Jarosław Paczos ze Stowarzyszenia Sąsiadów ZU, który jako zastępca Przewodniczącego Rady Interesariuszy prowadził spotkanie.

Status prac na terenie budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz skład planowanej do termicznego przekształcenia frakcji energetycznej, w tym frakcji podsitowej z Zakładu Utylizacyjnego, przedstawił prezes zarządu Portu Czystej Energii Sławomir Kiszkurno. Omówił również proces dostosowania projektu gdańskiej spalarni do zmian prawnych związanych z Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej w zakresie nowych konkluzji BAT (Best Available Techniques) czyli najlepszych dostępnych technik, dzięki którym i tak już bardzo efektywny proces oczyszczania spalin będzie zachodził jeszcze dokładniej, z korzyścią dla okolicznych mieszkańców i środowiska przyrodniczego.