Archiwum wiadomości

Zapraszamy na webinarium

16 listopada odbędzie się szkolenie online organizowane przez Gdańską Fundację Wody pod tytułem „Modernizacja instalacji komunalnych w aspekcie realizacji obecnych wymagań i realizacji zadań własnych gmin”.

Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie obecnych uwarunkowań w gospodarce odpadami komunalnymi oraz możliwości realizacji zadań własnych gmin w oparciu o przykładową instalację komunalną wybudowaną i eksploatowaną w formule Związku Międzygminnego. Spotkanie będzie poprowadzone przez Piotra Szewczyka, współtwórcę i Przewodniczący Rady RIPOK skupiającej instalacje komunalne z terenu całej Polski. 

Gdańska Fundacja Wody organizuje szkolenia i seminaria, które rocznie przyciągają nawet do 1000 uczestników. Misja GFW jest bliska spółce Port Czystej Energii z uwagi na wspólne zainteresowanie ochroną środowiska oraz poprawą jakości życia mieszkańców, a prezes spółki PCE Sławomir Kiszkurno sprawuje funkcję Prezydenta Rady Fundacji.

 

Więcej na temat szkolenia:
https://www.gfw.pl/szkolenia/e-97-modernizacja-instalacji-komunalnych-w-aspekcie-realizacji-obecnych-wymagan-i-realizacji-zadan-wlasnych-gmin/