Archiwum wiadomości

Cztery miesiące prac ziemnych - podsumowanie

Minął czwarty miesiąc prac ziemnych na budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Usunięto już ponad 70% zanieczyszczonego gruntu (nienośnego) z terenu działki inwestycyjnej. Na dużej jej części odkryto grunt macierzysty, mineralny o odpowiednich właściwościach. W tych miejscach, po pobraniu odpowiednich próbek i przeprowadzeniu badań w kierunku historycznych zanieczyszczeń ziemi, prace wydobywcze nie są już realizowane.


Teren budowy ZTPO

Prace związane z wymianą gruntu prowadzone są zgodnie z Decyzją Środowiskową dla tego przedsięwzięcia tzn. że zanieczyszczone odpadami grunty są usuwane i zagospodarowywane na odpowiednim składowisku. W przebadanych dotychczas próbkach gruntu (3 z 10 sekcji) nie stwierdzono żadnych przekroczeń i grunty te należy uznać za bardzo czyste, spełniające także w przeważającej większości wymagania dla terenów grupy I. Teren ten należy do IV grupy gruntów przemysłowych.


Badania na terenie działki inwestycyjnej

Postawiono 97% zaplanowanych w projekcie ścianek szczelnych, pozostawiając jedynie miejsca wjazdowe na teren inwestycji. Obecnie wykonywane są jeszcze rozpory zabezpieczające przed osunięciem się ścian wykopu (więcej o ściankach szczelnych).

Przywieziono 2680 m3 gruntów nasypowych, które trafiają na odkryte grunty rodzime, po ich wcześniejszym zbadaniu. W pierwszej kolejności nasypy trafiają w miejsce posadowienia bunkra instalacji, gdzie po odpowiednim zagęszczeniu stanowić będą podłoże dla pierwszych fundamentów spalarni. 


Stabilizacja gruntów nasypowych 

W minionym miesiącu odnowiono (uszczelniono) zbiornik na wody opadowe z terenu budowy, umożliwiający podczas deczczowej aury prowadzenie robót budowlanych.


Zbiornik na wody opadowe

Prace wykonywane są cały czas z pełnym systemem dezodoryzacji, minimalizującym uciążliwości zapachowe (więcej o systemie dezodoryzacji).

  
Harmonogram budowy ZTPO do końca bieżącego roku