Archiwum wiadomości

Pomorskie Eko Forum - relacja

Czwarta edycja Pomorskiego Eko Forum została zainaugurowana przez Piotra Grzelaka, Zastępcę Prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju. “Być może pandemia COVID 19 jest wołaniem Ziemi o większy szacunek i lepsze gospodarowanie jej zasobami.” - rozpoczął Prezydent Grzelak. Wspomniał również o pracach nad Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta oraz o naszej konsumenckiej odpowiedzialności w wyborze towarów, które w lepszym stopniu nadają się do recyklingu.

Piotr Borawski, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości oraz ochrony klimatu, był gościem panelu dyskusyjnego o roli gmin w walce ze zmianami klimatycznymi. Prezydent mówił o Europejskim Zielonym Ładzie, jako wyzwaniu, ale przede wszystkim dużej szansie płynącej z nowych regulacji mobilizujących do działania na rzecz klimatu. “Musimy działać w sposób zintegrowany oraz mądry. Bardzo ważną rolę odgrywa edukacja”. Prezydent Borawski podkreślał jak ważne jest zintegrowanie działań ekologicznych w mieście oraz to, że wiele obszarów, takich jak energetyka, gospodarka odpadami czy mobilność w mieście dążą do osiągnięcia tego samego środowiskowego efektu oraz obniżenia emisji.

Kolejny panel, dotyczący gospodarowania odpadami w gminach gościł przedstawicieli realizacji gospodarki odpadowej w Gdańsku oraz przedstawicieli obszaru legislacji - Mecenasa Macieja Kiełbusa z kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna. Prelegenci uznali, że profil produkcji odpadów w mieście oraz tempo wzrostu efektywności ich segregacji są na dobrej drodze do jak najlepszego recyklingu i odzysku śmieci. Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, Michał Dzioba, przedstawił liczby pokazujące coraz lepiej działający odzysk surowców w mieście. Prezes spółki Port Czystej Energii, Sławomir Kiszkurno, podkreślił zaś, że odpady, które będą trafiać do termicznego przekształcania to tylko te, które nie nadają się do ponownego odzyskania.

Ostatni panel odbył się pod hasłem dobrych praktyk, a w jego trakcie zostały zaprezentowane nowoczesne rozwiązania dotyczące segregacji odpadów oraz odzyskiwania wody deszczowej w regionie. 

Pomorskie Eko Forum zakończyło się konkluzją, że mamy przed sobą duże ekologiczne wyzwania, które przy sprawnej organizacji na poziomie lokalnym mogą stanowić szansę rozwoju w zgodzie ze środowiskiem. Potrzebujemy czytelnych przepisów na poziomie krajowym oraz mądrych polityków w samorządach, którzy będą liderami zmiany. Pewnym jest, że kolejne edycje ekologicznej konferencji będą coraz więcej uwagi poświęcały gospodarce odpadowej oraz innowacyjnym rozwiązaniom w jej zakresie.

Szczegółowa relacja z Konferencji dostępna jest na profilu wydarzenia na portalu Facebook:
Pomorskie Eko Forum | Facebook