Archiwum wiadomości

Port Czystej Energii w nowych barwach SIGM

Z dniem 10 grudnia 2020 r. spółka Port Czystej Energii zmienia identyfikację wizualną i zostaje objęta systemem identyfikacji wizualnej jednostek organizacyjnych oraz spółek Miasta Gdańska (SIMG). Zmiana identyfikacji będzie następowała stopniowo – wygaszane zostaną dotychczasowe oznakowania i zastąpione zostaną nowym logotypem w kolorach czerwono-szarych, identyfikujących w SIMG infrastrukturę i inwestycje miejskie. 

Spółka Port Czystej Energii w całości należy do Miasta Gdańska. Powołana została w 2017 roku w celu wybudowania i dalszego nadzoru nad eksploatacją zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku, w tym współpracy z interesariuszami projektu. Budowany obecnie Zakład będzie przyjazną środowisku elektrociepłownią, gdzie dzięki termicznemu przekształcaniu odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu, powstanie energia elektryczna i ciepło dla mieszkańców Gdańska. Produkcja ciepła i energii elektrycznej z odpadów w skojarzeniu (kogeneracji) ma status zielonej i czystej, ponieważ pozwala na zaoszczędzenie tradycyjnych, kopalnych źródeł energii - stąd nazwa spółki – Port Czystej Energii.

- Do tej pory spółka Port Czystej Energii kojarzona była z zielono-niebieskim statkiem w kształcie wtyczki do gniazdka elektrycznego, który powstał jeszcze przed powołaniem spółki, jako identyfikacja projektu. Obecnie jako spółka miejska przyjmujemy identyfikację Miasta Gdańska. Naszą intencją jest wizerunkowe wzmocnienie identyfikacji spółki z Gminą Miasta Gdańska, która jest jedynym jej właścicielem i liderem projektu budowy największej inwestycji komunalnej w historii Gdańska i całej metropolii, jaką będzie nowoczesna spalarnia odpadów – mówi Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii.

Spójny system identyfikacji wizualnej funkcjonuje od 2016r. i objętych jest nim ponad 20 jednostek organizacyjnych i spółek Miasta Gdańska. Wszystkie jednostki i spółki miejskie zostały podzielone na grupy tematyczne, którym przypisane są określone kolory. Szaro-czerwone logo Portu Czystej Energii identyfikuje w SIMG infrastrukturę i inwestycje. 

Wraz z nową identyfikacją, premierowo spółka przygotowała bloga dostępnego pod adresem: http://blog.portczystejenergii.pl/. Będzie tworzony i na bieżąco aktualizowany przez pracowników oraz osoby zaangażowane w projekt Portu Czystej Energii. Ma być źródłem szerszej wiedzy eksperckiej na temat budowanej inwestycji, gospodarki cyrkularnej, edukacji ekologicznej i „świata odpadów”, których życie nie kończy się w wiacie śmietnikowej. Z perspektywy kompletnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w momencie wyrzucenia odpadu do odpowiedniego pojemnika czy ulicznego kosza, dopiero zaczyna się jego skomplikowana i karkołomna droga.

Funkcjonują również profile Portu Czystej Energii w mediach społecznościowych – na portalach Facebook, LinkedIn i YouTube – gdzie na bieżąco udostępniane są najważniejsze informacje o działalności spółki i realizowanej inwestycji.

Zachęcamy do śledzenia:

FB: https://www.facebook.com/PortCzystejEnergii
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/port-czystej-energii
YouTube: Port Czystej Energii - YouTube
Blog: http://blog.portczystejenergii.pl/