Archiwum wiadomości

Wystąpienie na konferencji ICGreenDeal2020

Z przyjemnością informujemy o Międzynarodowej Konferencji Naukowej Strategie Wdrażania Zielonego Ładu – Woda i Surowce (ICGreenDeal2020), która odbyła się w przestrzeni online w dniach 14-16 grudnia. Konferencja wpisała się w niezwykle gorący obecnie temat zmian klimatycznych oraz metod ich zapobiegania np. w ramach innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych), które mogą zostać wdrożone w ramach Zielonego Ładu. Jednym z prelegentów na konferencji był Sławomir Kiszkurno, prezes spółki Port Czystej Energii. Podczas swojej prezentacji opowiadał nie tylko o tym, w jaki sposób termiczne przekształcanie oraz produkcja energii cieplnej i elektrycznej z odpadów wpisuje się w cyrkularną gospodarkę, jednocześnie zmniejszając emisje zanieczyszczeń do środowiska oraz ilość gromadzonych w środowisku odpadów, ale również o uzyskiwanych przez gminy poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.


Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=qybgchbugaQ