Archiwum wiadomości

Podsumowanie siódmego miesiąca budowy ZTPO

Już od siedmiu miesięcy realizowana jest budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Wciąż trwają prace związane z przygotowaniem nasypów oraz ich wbudowaniem i odpowiednim zagęszczeniem, w celu bezpiecznego posadowienia na nich budynków instalacji (wykonano 47%).
Obecnie przygotowywane jest podłoże pod płytę fundamentową budynku, w którym montowany będzie kocioł. Trwa także zaplanowany na kilka miesięcy demontaż rozpór i części ścianek szczelnych.


Stabilizacja podłoża na terenie działki inwestycyjnej

W minionym miesiącu kontynuowano wznoszenie konstrukcji żelbetowych podziemnej części ścian oraz słupów bunkra (więcej o bunkrze instalacji).
Budowa bunkra instalacji

Wykonano płytę fundamentową kolejnego obiektu instalacji - zbiornika technologicznego (buforowego) będącego elementem kotłowni. Zbiornik ma głębokość około 4.5m i pojemność całkowitą około 340m3, stanowi m.in. zabezpieczenie technologiczne na ewentualne przyjęcie awaryjnego zrzutu wody z kotła.Prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej zbiornika technologicznego (buforowego)

Zbiornik położony jest w centralnej części kotłowni, pod posadzką. Pełni on ważne funkcje w instalacji, takie jak magazynowanie wody z odsalania i odmulania kotła oraz z układu oczyszczania spalin (kondensat). Zawartość zbiornika kierowana będzie do procesu oczyszczania w celu dalszego wykorzystania. Zbiornik wykonany jest z mocniejszego betonu (klasy C40/50) niż reszta konstrukcji fundamentów budynku, ponieważ jest narażony na odkształcenia termiczne. Wyposażony jest w studnie na wody resztkowe. Posiada ściany żelbetowe o gr. 50 cm oraz płytę denną o gr. 80 cm.


Rzut zbiornika technologicznego (buforowego)

  • (1) magazynowanie mieszanki wody pitnej i odsolin z kotła, która to posłuży do uzupełniania instalacji demineralizacji. Aby zachować trwałość kotła, niezbędne jest używanie wody zdemineralizowanej (destylowanej)
  • (2) magazynowanie kondensatu z układu kondensacji spalin
  • (3) magazynowanie wody na cele przemysłowe (mycie posadzek)


Przekrój zbiornika technologicznego (buforowego)