Archiwum wiadomości

Gdańska symbioza przemysłowa

Politechnika Gdańska w partnerstwie z przedstawicielami z krajów bałtyckich realizuje projekt pt. Baltic Industrial Symbiosis (BIS), współfinansowany z programu Interreg Baltic Sea Region. Celem projektu jest rozwijanie idei symbiozy przemysłowej w regionie Morza Bałtyckiego. Symbioza przemysłowa jest jednym z kluczowych elementów gospodarki cyrkularnej Unii Europejskiej, który zakłada współdziałanie przedsiębiorstw i/lub organizacji w celu lepszego wykorzystania surowców oraz gospodarowania w sposób zrównoważony, dążący do racjonalizacji gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem wymiany materiałów i energii między zaangażowanymi podmiotami.

Jednym z działań w ramach projektu BIS jest tzw. ekspercka wymiana doświadczeń (ang. Peer-to-peer exchange meeting) w zakresie zrównoważonego rozwoju na arenie międzynarodowej. W tym odniesieniu w dniach 17-18 lutego br. Politechnika Gdańska zorganizowała dwudniowe seminarium dla partnerów i interesariuszy projektu BIS. Pierwszego dnia Port Czystej Energii oraz Zakład Utylizacyjny w Gdańsku zaprezentowały współpracę gdańskich spółek komunalnych. Nie zapominając o Gdańskich Usługach Komunalnych, współpraca ta już obecnie nosi znamiona symbiozy przemysłowej.

Prezentacja PCE w języku angielskim dostępna jest tu: prezentacja_BIS_eng