Archiwum wiadomości

Rada budowy z udziałem władz Gdańska

18 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie prezydent miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, zastępcy prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju Piotra Grzelaka, organów nadzorczych i zarządu spółki Port Czystej Energii oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku z Wykonawcą budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku - konsorcjum firm: ASTALDI, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy, przy udziale zarządu spółki GPEC.

Głównym celem spotkania było przedstawienie obecnego stanu realizacji inwestycji, omówienie prac w zakresie budowy przyłącza ciepłowniczego oraz zaangażowania rzeczowego i finansowego projektu.
Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów - popularnej spalarni - to strategiczna inwestycja zamykająca system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku i regionie. Miasto Gdańsk jest liderem tego projektu, dlatego też, to głównie gdańskie odpady komunalne nienadające się do recyklingu będą w niej przekształcane na ciepło i energię elektryczną. Miasto Gdańsk jest w 100% właścicielem spółki Port Czystej Energii, która nadzoruje i zarządza tym projektem.

Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2020 roku. Budowa ma potrwać trzy lata. Po okresie rozruchów, planowane jest oddanie do użytkowania instalacji na koniec 2023 roku. W zakładzie termicznie przekształcane będą odpady komunalne, po procesie mechanicznym w sortowniach; kody odpadów kierowanych do instalacji: 19 12 12 i 19 12 10.  Planowana ilość przekształcanych rocznie odpadów to 160 tys. ton. Powstała w ten sposób energia zasili gospodarstwa domowe gdańszczanek i gdańszczan.