Archiwum wiadomości

Dziewięć miesięcy budowy gdańskiej spalarni

Kolejny miesiąc prac na budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku za nami. Praca wre, „covid w odwrocie”, aura dopisuje, a na placu budowy atmosfera pełnej mobilizacji. Co tu ukrywać, mimo że to w dalszym ciągu faza wstępna budowy, to choćby na twarzach budowlańców – optymizm jest zauważalny. Wiadomo WIOSNA!


Teren działki inwestycyjnej

Obecnie prace związane z realizacją budowy możemy podzielić na: projektowe, żelbetowe, związane z dostawą elementów technologicznych oraz pozostałe.

MARZEC 2021

Prace żelbetowe:

- betonowanie płyty fundamentowej pod instalację kotła - 1 część

- płyta fundamentowa pod belownicę przy bunkrze zasypowym

- ustawienie szalunków pod budowę ścian bunkra  - 1 część (docelowo do poziomu 37 metrów w górę)

- przygotowanie powierzchni zsypowych do bunkra od hali rozładunku

Dostawa elementów technologicznych:

- kotwy pod konstrukcję wsporczą kotła i rusztu

- trwa produkcja ścian radiacyjnych kotła i rusztu

- w trakcie produkcja rusztu


Podziemna część bunkra


Przygotowanie powierzchni zsypowych do bunkra

Dodatkowo przy stanowiskach rozładunku odpadów rozpoczęto profilowanie zsypów bunkra odpadów. Przyjeżdzające do instalacji odpady, będą „zrzucane” poprzez zsypy do środka bunkra (więcej o bunkrze czytaj tutaj).

Plac budowy w minionym miesiącu wzbogacił się o żuraw wieżowy, który został ustawiony w celu prowadzenia prac montażowych. Jest duży i niestandardowy, dużo większy niż te wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym. Żuraw o wysokości 63 m, może udźwignąć nawet do 12,5 tony, a jego zasięg to 70 m. Będzie służył do montażu części konstrukcji budowlanych, w tym: zbrojeń, żelbetów i szalunków. Będzie obsługiwał realizację budynku hali wyładunku, bunkra zasypowego, budynku obsługowego oraz pierwszy etap hali kotła. W przyszłości planowany jest montaż drugiego żurawia wieżowego do obsługi budowy pozostałych obiektów.


Żuraw wieżowy ustawiony pomiędzy budynkiem obsługowym, bunkrem a halą rozładunku

Prace ziemne związane w wykonaniem nasypów są zaawansowane w ponad 80 %. Liczymy, iż uda się je zakończyć na przełomie kwietnia i maja br.

Na placu budowy zamontowana została również na czas budowy stacja transformatorowa (15 kV).

W dalszym ciągu trwa proces projektowy, zarówno budowlany jak i technologiczny. Powstające projekty wykonawcze w zakresie technologii uwzględniają już najnowsze wymogi BAT (Best Available Technology – najlepsze dostępne techniki) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów. O BAT napiszemy więcej w przyszłym miesiącu.

Co nas czeka w kwietniu?

Między innymi dalsza budowa fundamentów hali kotła umożliwiająca rozpoczęcie montażu konstrukcji wsporczej pod kocioł i ruszt.

Od teraz, każdego miesiąca będziemy udostępniać Państwu filmy z przebiegu prac na placu budowy. Zachęcamy do obserwowania naszego kanału na You Tube i profili w mediach społecznościowych – na portalach Facebook i LinkedIn.

Filmowa relacja z ostatniego miesiąca na placu budowy dostępna jest pod ponizszym linkiem: 
Budowa Portu Czystej Energii - marzec 2021r. - YouTube