Archiwum wiadomości

Umowa na usługę doradztwa prawnego, technicznego i ekonomiczno-finansowego

Podpisanie umowy na usługę doradztwa prawnego, technicznego i ekonomiczno-finansowego dla projektu "System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej"

W dniu 27 lutego br. miało miejsce podpisanie w/wym. umowy pomiędzy Zakładem Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, jako Zamawiającym, a konsorcjum firm BBF Sp. z o. o z Poznania i IPOPEMA Securities S.A. z Warszawy, jako Wykonawcą.

Podpisanie umowy i jej realizacja przybliża nas w znacznym stopniu do opracowania m.in. modelu instytucjonalnego dla projektu.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na doradztwie prawnym, technicznym i ekonomiczno-finansowym na rzecz Zamawiającego, do momentu podpisania umowy z partnerem prywatnym, który sfinansuje, zaprojektuje, wybuduje i będzie eksploatował Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów.

W ramach umowy Wykonawca:

  • przeprowadzi analizę i aktualizację już przygotowanej dokumentacji dot. projektu,
  • przeprowadzi analizę i ocenę możliwych scenariuszy modelów realizacji przedsięwzięcia,
  • przygotuje pełną dokumentację dotyczącą realizacji wybranego modelu przedsięwzięcia,
  • wypracuje model gwarancji dostarczania frakcji energetycznej dla przyszłego partnera prywatnego,
  • zarekomenduje ostateczny scenariusz realizacji projektu od strony instytucjonalnej.

Kolejne działania wykonywane będą w terminach wynikających z opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji poszczególnych etapów, zatwierdzonego przez Zamawiającego, lecz nie później niż do końca okresu obowiązywania umowy, tj. do 30 czerwca 2015 roku. W tym okresie Wykonawca będzie odpowiedzialny m.in. za:

  • sporządzenie wstępnej dokumentacji postępowania na wybór partnera prywatnego,
  • udział w postępowaniu na etapie dialogu/negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi,
  • sporządzenie ostatecznej dokumentacji niniejszego postępowania,
  • ocena ofert oraz wybór partnera prywatnego.