Archiwum wiadomości

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska

 

 

Generalny Inspektor Ochrony Środowiska uchylił decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który w sposób nieprawidłowy uznał, że zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku jest budowany na terenie składowiska odpadów. Zdaniem Głównego Inspektora Pomorski WIOŚ wydał tę decyzję niezgodnie z obowiązującym prawem i stanem faktycznym, dlatego umorzył w tym zakresie postępowanie. Decyzja jest ostateczna.  

Szczegółowe informacje w komunikacie prasowym:

https://media.gdansk.pl/komunikaty/744833/decyzja-gios-i-prace-na-terenie-zakladu-utylizacyjnego