Archiwum wiadomości

Maj 2022 r. - podsumowanie miesiąca

W maju świętowaliśmy półmetek budowy Portu Czystej Energii. W tym czasie, zgodnie z tradycją w elektrociepłowniach, ochrzciliśmy walczaka, kontynuując przy tym prace montażowe linii technologicznej. Relacja z uroczystości dostępna jest tutaj

W minionym miesiącu zakończono montaż podestów obsługowych na przedniej ścianie kotła, prace spawalnicze części stropu kotła oraz ustawianie ścian ekonomizera i przegrzewaczy.

Kontynuowano montaż rur opadowych i wznoszących oraz prace spawalnicze w ścianach szczelnych i prace wykończeniowe w leju zasypowym. Rozpoczęto montaż kompensatora pomiędzy kotłem a rusztem, kotew pod wymurówkę komory paleniskowej, przegród części konwekcyjnej, stropów i kompensatorów części konwekcyjnej oraz odwodnień i odpowietrzeń kotła.

Równolegle z montażem elementów kotła, wykonywano prace instalacyjne prawie 65 metrowego komina. Jest to ostatni element ciągu technologicznego, zlokalizowany za układem oczyszczania spalin. Będzie odpowiadał za odprowadzenie oczyszczonych produktów spalania i ich właściwe rozproszenie w atmosferze. Zainstalowany w nim system monitoringu spalin, będzie kontrolował ilości oraz skład substancji z niego emitowanych, a wynik monitoringu będzie dostępny dla zarządzających obiektem, mieszkańców i instytucje kontrolujące. 

 

Na plac budowy dostarczono i posadowiono agregat prądotwórczy, kanały i wymiennik powietrza pierwotnego, jak również wentylatory: powietrza pierwotnego, wtórnego, recyrkulacji spalin, wyciągowy spalin i zbiornik wody zasilającej oraz kolumnę odgazowywacza.

Zwyczajowo, zamieszczamy rzuty z budowy w modelu BIM. Na zielono zaznaczono obiekty, które już powstały. 

W maju wykonane zostały następujące roboty budowlane: 

  • Bunkier zasypowy: kontynuowano prace zbrojarskie i żelbetowe dla ścian i wsporników do poziomu  +37,45 m.
  • Budynek obsługowy: kontynuowano prace zbrojarskie i żelbetowe przy ścianach i wspornikach do poziomu +37,45 m oraz zainstalowano biegi i spoczniki w klatce schodowej.
  • Budynek turbiny i generatora: kontynuowano prace zbrojarskie i żelbetowe przy cokołach i kanałach w poziomie posadzek.

Kontynuowano następujące prace:

  • Elektryczne –wykonano uziom otokowy, kanalizację teletechniczną w obszarze północno – zachodnim działki inwestycyjnej. Dodatkowo w maju wykonano uziemienie konstrukcji komina oraz słupów konstrukcji stalowej budynku turbiny i generatora.
  • Sanitarne – kontynuowano prace przy instalacjach wodnych i sanitarnych w obszarze południowym działki inwestycyjnej: wykonano podejścia instalacji sanitarnej do budynku obsługowego. Kontynuowano budowę instalacji wody pitnej oraz wznowiono prace przy instalacji WPP w narożniku północno - zachodnim placu budowy. 

W najbliższym miesiącu zaplanowany jest montaż turbogeneratora, czyli silnika wykorzystującego energię cieplną pary wodnej do napędu generatora elektrycznego. Jest on elementem całego układu wodno-parowego, czyli zbioru wszystkich urządzeń i układów, które zagospodarowują parę generowaną przez kocioł.

Filmowe podsumowanie maja dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=d-XS3fOgASA