Archiwum wiadomości

Informacja na temat testów rynkowych

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku („ZU”), realizuje projekt pn. "System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” („Projekt”), w ramach którego planowana jest budowa zakładu termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów uprzednio wydzielonej ze strumienia odpadów zmieszanych w zakładach zagospodarowania odpadów zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego.

Obecnie w ramach Projektu prowadzone są analizy związane z przygotowaniem struktury realizacji Projektu, w tym ocena możliwości pozyskania partnera prywatnego do zadań związanych z projektowaniem, budową, finansowaniem oraz eksploatacją planowanego zakładu. Wsparcie w tym procesie zapewniają zaangażowani przez ZU doradcy - Konsorcjum BBF Sp. z o.o. oraz IPOPEMA Securities SA („Doradcy”).

W ramach świadczonych usług Doradcy zamierzają przeprowadzić testy rynkowe z udziałem partnerów prywatnych oraz instytucji finansujących w celu pozyskania informacji o podejściu inwestorów prywatnych do aspektów związanych z ustrukturyzowaniem Projektu.

W przypadku zainteresowania udziałem w testach rynkowych należy do dnia 16 kwietnia 2014 roku kontaktować się z Łukaszem Piekarskim, Menedżerem w IPOPEMA Securities S.A.:

tel. +48 22 236 92 18
tel. +48 510 929 021
fax +48 22 236 92 82
e-mail: lukasz.piekarski@ipopema.pl