Archiwum wiadomości

Sierpień 2022 r. - podsumowanie miesiąca

Budynek bunkra oraz elementy instalacji tj. ruszt i kocioł są na swoim miejscu już od wielu miesięcy, ale prace przy nich wykonywane są bez przerwy i odbywają się głównie wewnątrz. O tym, jaką funkcję pełnią w naszej elektrociepłowni, opowiada najnowszy film, który można zobaczyć tutaj. Piotr Bareła inspektor nadzoru branży technologicznej w przejrzysty sposób przedstawia w nim te trzy ważne elementy technologiczne naszej instalacji.

W sierpniu w Porcie Czystej Energii wykonano fundamenty budynku wstępnej waloryzacji żużla, jak również stanowiska wody amoniakalnej, zbiornika oleju rozpałkowego czy napowietrznej komory ciepłowniczej. W tym samym czasie kontynuowano montaż konstrukcji stalowej hali rozładunkowej i konstrukcji stalowych budynku turbiny i generatora.

Pnie się do góry również budynek administracyjny, w którym docelowo będzie mieściła się siedziba naszej spółki. Będzie to również administracyjne i techniczne zaplecze operatora instalacji TPOK. Wokół budowanej elektrociepłowni, a także między pozostałymi budynkami, powstają drogi wewnętrzne.

W sierpniu wykonane zostały następujące roboty budowlane:

 • Budynek obsługowy: kontynuowano prace murarskie oraz wykończeniowe
 • Budynek turbiny i generatora: realizowano montaż konstrukcji stalowych drugorzędnych
 • Budynek administracyjny - kontynuowano prace przy wykonaniu słupów i stropu pierwszej kondygnacji
 • Budynek elektryczny i sprężarkowni - kontynuowano wykonanie słupów i trzpieni ścian murowanych oraz prace murarskie i wykończeniowe
 • Napowietrzna komora ciepłownicza - wykonano stopy fundamentowe oraz ścianę oporową
 • Budynek wstępnej waloryzacji żużla - wykonano płytę fundamentową
 • Budynek hali rozładunkowej - kontynuowano montaż konstrukcji stalowej budynku.
 • Stanowisko wody amoniakalnej - wykonano płytę fundamentową oraz ściany żelbetowe
 • Zbiornik lekkiego oleju rozpałkowego - wykonano płytę fundamentową

Kontynuowano prace:

 • Elektryczne i teletechniczne – wykonywanie uziomu otokowego, wykonanie kanalizacji teletechnicznej w zachodniej i centralnej części działki, wykonanie uziomu fundamentowego w budynku wstępnej waloryzacji żużla.
 • Sanitarne – kontynuacja prac przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wentylacyjnej w budynku obsługowym oraz budynku elektrycznym i sprężarkowni.
 • Drogowe - wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych oraz układanie krawężników.

W zakresie robót branży technologicznej:

 • wykonano montaż łożysk i kompensatorów kanałów powietrza wtórnego oraz kompensatorów powietrza pierwotnego
 • wykonano montaż rurociągów wydmuchowych, podgrzewacza powietrza wtórnego oraz zewnętrznych skrzynek kotła
 • zrealizowano prace wykończeniowe kanałów powietrza pierwotnego, komory paleniskowej, oraz na rurociągach parowych kotła i wody zasilającej
 • zakończono montaż estakady technologicznej, kolektorów odwodnienia i odpowietrzenia, lejów pod częścią konwekcyjną kotła
 • zakończono montaż okładzin ceramicznych komory paleniskowej i wymurówki stropów komory paleniskowej kotła

Zbudowanym obiektom można się przyjrzeć na trójwymiarowych modelach BIM, które jak co miesiąc udostępniamy. Na zielono zaznaczono obiekty, które już powstały.

Jeszcze we wrześniu na budynkach pojawi się elewacja, zamykając przed zimą widoczne do tej pory elementy wsporcze i technologiczne.

Filmowe podsumowanie miesiąca można zobaczyć tutaj