Archiwum wiadomości

Styczeń 2023 r. – podsumowanie miesiąca

Pożegnaliśmy rok 2022, witamy 2023! Nowy rok, a z nim kolejne wyzwania przy budowie Portu Czystej Energii. Tak jak w poprzednich miesiącach, tak i w styczniu trwały prace budowlane, w tym wykończeniowe gotowych obiektów i prace związane z montażem technologii, w szczególności przy układzie oczyszczania spalin.

Większość robót montażowych elementów technologicznych to proces wieloetapowy. Tak było w przypadku absorbera rozpyłowego i reaktora suchego – wielkogabarytowych elementów układu oczyszczania spalin. W grudniu nastąpił pierwszy etap montażu i w podsumowaniu przedniego miesiąca pisaliśmy szczegółowo odnośnie działania tych elementów (warto przeczytać tutaj). W styczniu oba urządzenia były podnoszone na wcześniej zbudowaną konstrukcję wsporczą.Była to skomplikowana operacja, w której brały udział specjalne dźwigi.

 

Podnoszenie elementów układu oczyszczania spalin

 Podnoszenie elementów układu oczyszczania spalin

 

Układ oczyszczania spalin stanowi jeden z największych i najważniejszych elementów całej instalacji. Będzie on montowany przez najbliższe miesiące. Jak działa ten układ i jakie są poszczególne etapy jego pracy, dokładnie opisaliśmy na naszym blogu (czytaj tutaj). Warto tam zaglądać, również do wpisów historycznych. Większość elementów instalacji została przez nas opisana właśnie w tym miejscu.

 

http://blog.portczystejenergii.pl/

 http://blog.portczystejenergii.pl/

 

W styczniu miał miejsce również dalszy ciąg montażu płyt elewacyjnych i elementów dachów poszczególnych obiektów. Powstały zupełnie nowe, małe obiekty jak portiernia przy wjeździe na teren zakładu, wiaty na odpady, itp. Kontynuowano montaż konstrukcji stalowych. 

 

Styczeń na budowie Portu Czystej Energii

 Styczeń na budowie Portu Czystej Energii

 

W styczniu wykonano następujące roboty architektoniczno-konstrukcyjne:

 • Budynek obsługowy  - kontynuowano wykonywanie ścian murowanych oraz prace tynkarskie, zakończono murowanie attyki nad klatką schodową, wylano posadzki
 • Budynek administracyjny – wykonano szalunki i rozpoczęto zbrojenie pierwszego etapu schodów
 • Budynek kotłowni – kontynuowano montaż konstrukcji stalowej hali kotła 
 • Budynek turbiny i generatora – zakończono montaż konstrukcji stalowej na budynku oraz montaż attyki
 • Budynek elektryczny i sprężarkowni – wykonano posadzki
 • Budynek bunkra – kontynuowano montaż konstrukcji stalowej dachu i płyt elewacyjnych
 • Budynek hali rozładunkowej – rozpoczęto montaż attyki
 • Budynek portierni – wykonano szalunki i rozpoczęto zbrojenie dachu budynku, zakończono prace murarskie
 • Wiata na odpady – wykonano szalunki i zbrojenie ścian
 • Zbiornik wody przeciwpożarowej – wykonano fundament
 • Stanowisko transformatora 15kV/110kV – zabetonowano fundament
 • Budynek próbek – rozpoczęto prace murarskie

Kontynuowano również następujące prace:

 • Elektryczne i teletechniczne – przy instalacjach podtynkowych w budynku obsługowym, instalacji uziemienia w obrębie stacji transformatora 15/110kV, w obrębie naziemnej komory ciepłowniczej, w obrębie stacji transformatora 15/110kV 
 • Sanitarne – kontynuowano montaż:

- wentylacji bytowej w budynkach obsługowym oraz elektrycznym i sprężarkowni,

- instalacji CO w budynkach obsługowym oraz elektrycznym i sprężarkowni,

- instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach obsługowym oraz elektrycznym i sprężarkowni,

- instalacji wody zmywnej, instalacji ppoż, wody zimnej oraz kanalizacji w budynku bunkra i hali rozładunkowej (kontynuacja),

- instalacji wody zmywnej, instalacji ppoż, wody zimnej w budynku turbiny i generatora,

- instalacji wody bytowej, wody zmywnej i wody ppoż. (montaż zawiesi) w budynku hali kotła (rozpoczęcie),

- wykonano montaż wpustów posadzkowych w budynku obsługowym.

 

Roboty prowadzone w zakresie branży technologicznej: 

 • Montaż wymienników lamelowych chłodni wentylatorowej
 • Montaż rurociągów wody chłodzącej w zakresie budynków turbiny i generatora, kotłowni oraz budynku elektrycznego i sprężarkowni
 • Montaż rurociągów sprężonego powietrza
 • Rozpoczęcie montażu rurociągów wody DEMI
 • Montaż trzeciej linii odwróconej osmozy
 • Scalanie i montaż na konstrukcji wsporczej absorbera rozpyłowego
 • Scalanie i montaż suchego reaktora
 • Scalanie i montaż kanałów spalin
 • Montaż obudowy filtra workowego
 • Montaż sprężarek 
 • Kontynuacja montażu systemu czyszczenia kotła  
 • Montaż pomp wody DEMI
 • Montaż pomp wody przemysłowej
 • Kontynuacja montażu przenośników popiołu pod częścią konwekcyjną 
 • Montaż siłowników hydraulicznych rusztu kotła
 • Próby ruchowe rusztu kotła
 • Montaż rurociągów hydraulicznych pomiędzy jednostką hydrauliczną a siłownikami 
 • Montaż przewodów festonowych suwnic chwytakowych  
 • Kontynuacja montażu tras kablowych
 • Montaż szynoprzewodów pomiędzy transformatorami a rozdzielnicą NN
 • Montaż wag samochodowych 
 • Rozpoczęcie montażu bram pożarowych bunkra  
 • Rozpoczęcie montażu izolacji termicznej kotła
 • Podłączenie opomiarowania komina do jednostki CEMS

Efekty prac na terenie Portu Czystej Energii można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM - na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

W lutym planowane są dostawy silosów na reagenty do układu oczyszczania spalin, kontynuowane będą prace przy systemie transportu popiołów i pyłów.

Filmowe podsumowanie stycznia można obejrzeć tutaj.