Archiwum wiadomości

Raport z I etapu prac doradcy

Informujemy, że ukończył się pierwszy etap prac Doradcy pt. „Analizy wstępne oraz określenie modelu realizacji projektu”, wykonanego zgodnie z umową 1106/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. na usługi doradztwa prawnego, technicznego i finansowo-ekonomicznego, realizowanej w ramach projektu „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” nr POIS.02.01.00-00-005/12.