Archiwum wiadomości

Regionalny projekt termiczny zaprezentowany podczas "Pomorskich Dni Energii" 2015 w Sopocie

"Pomorskie Dni Energii" to ważne, regionalne wydarzenie dla samorządów i podmiotów działających w szeroko pojmowanej energetyce. Zakład Utylizacyjny, dzięki uprzejmości organizatorów, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, miał znakomitą okazję do przybliżenia projektu termicznego uczestnikom tegorocznej edycji.

Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów – strategiczna inwestycja dla pomorskiej gospodarki odpadami” – pod takim tytułem zaprezentowany został projekt budowy spalarni odpadów podczas Pomorskich Dni Energii, których stolicą w tym roku był Sopot. Hasło piątej edycji konferencji brzmiało „Działaj z energią – wybieraj, wytwarzaj, oszczędzaj!”. Bieżąca działalność Zakładu Utylizacyjnego (bioelektrownia), jak również planowana budowa instalacji wytwarzającej energię cieplną i elektryczną z odpadów doskonale wpisywały się w program imprezy.

- Planowana instalacja termiczna przetwarzać będzie wyłącznie wysegregowaną frakcję energetyczną odpadów. Dzięki temu stanie się dopełnieniem lokalnych systemów gospodarki odpadami dla kilkudziesięciu gmin województwa pomorskiego – zapewniał Cyprian Maciejewski, rzecznik prasowy ZU w Gdańsku. - Kluczowym powodem realizacji projektu jest zmiana przepisów krajowych i unijnych od 2016 roku. Od tego momentu zabronione bowiem będzie gromadzenie na składowiskach tzw. frakcji energetycznej, czyli takich odpadów, które można wykorzystać do celów energetycznych. Rzecznik nakreślił również uczestnikom stan realizacji inwestycji, potwierdzając m.in., że w projekt zaangażowało się już 48 gmin, a planowane moce przerobowe instalacji w toku postępowania zostały doprecyzowane i wynoszą 160 000 ton / rok.

Podczas wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” swoje prelekcje wygłosili też m.in. przedstawiciele Fundacji Rozwiązań EkoEnergetycznych, Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego, Klastra Budowlanego, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli.