Archiwum wiadomości

Spotkanie z gminami w Malborku (21.09.15 r.)

Odbyło się kolejne z cyklu spotkań z pomorskimi samorządami w sprawie współpracy przy projekcie spalarniowym. Tym razem, dzięki uprzejmości Burmistrza Malborka, rozmowy toczyły się w tamtejszym Urzędzie Miejskim. Zaproszono włodarzy gmin przynależnych do RIPOK-ów w Tczewie i Kwidzynie, które jeszcze nie zdecydowały się podjąć uchwałę o przekazywaniu odpadów do regionalnej spalarni odpadów. Z ramienia władz Gdańska udział wziął wiceprezydent Andrzej Bojanowski. Z kolei gdański Zakład reprezentował prezes Wojciech Głuszczak oraz członkowie Jednostki Realizującej Projekt. Samorządowcy mieli wiele pytań, m.in o koszty transportu odpadów, o możliwości formalne zcedowania przez gminę na RIPOK podpisania porozumienia technicznego czy też o stan realizacji inwestycji.