Archiwum wiadomości

Zapraszamy do eksperckiej dyskusji

„Strategiczny element gospodarki odpadami dla regionu – Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów w Gdańsku” - ekspercka konferencja pod takim tytułem odbędzie się 26.11.2015 r. w Domu Technika NOT. Gospodarzami wydarzenia są Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku oraz Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

Podczas konferencji przedstawione zostaną m.in. techniczne parametry planowanego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów oraz znaczenie spalarni jako elementu dopełniającego system gospodarki odpadami w regionie.

ZTPO, który powstać ma w Gdańsku – Szadółkach będzie prawdopodobnie pierwszym obiektem w Polsce, który przetwarza wyłącznie wysegregowaną, wysoko energetyczną frakcję odpadów. Jest to tzw. frakcja resztkowa, która dostarcza prawie tyle samo energii, co węgiel brunatny.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek 26 listopada 2015 r. o godz. 12:00 w Domu Technika NOT w Gdańsku, przy ul. Rajskiej 6. Wstęp na konferencję jest wolny.

Osoby zainteresowane prosimy o mailowe potwierdzenie obecności do 25 listopada 2015 r. (projekty@gdansk.enot.pl).

PROGRAM KONFERENCJI

12:00 – OTWARCIE – dr inż. Jan Bogusławski, prezes Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku

PRELEKCJE

12:10 – Stan realizacji inwestycji ZTPO – Sławomir Kiszkurno, kierownik JRP, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

12:25 – Technologie dla ZTPO w Gdańsku – porównanie do innych instalacji krajowych i zagranicznych – Marcin Zembrzuski, zespół doradców prawno-techniczych BBF Sp. z o.o.

12:40 – Cele środowiskowe dla termicznej instalacji w Gdańsku – dr Jacek Kurzawa, zespół doradców prawno-techniczych BBF Sp. z o.o.

13:00 – PRZERWA

13:15 – DEBATA EKSPERCKA – Kluczowe aspekty funkcjonowania ZTPO w regionalnej gospodarce odpadami.
Uczestnicy:
Moderator debaty oraz ekspert, Maciej Adamczak, prezes BBF Sp. z o.o.
Wojciech Głuszczak, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku
Sławomir Kiszkurno, kierownik JRP, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku
prof. Lidia Wolska, Zakład Toksykologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr. inż. Krzysztof Jagodziński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, członek Rady Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego

14:45 – PODSUMOWANIE KONFERENCJI – dr inż. Jan Bogusławski, prezes Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku