Archiwum wiadomości

Pierwsza tura dialogu konkurencyjnego

Rozpoczęła się pierwsza tura dialogu konkurencyjnego, który ma prowadzić do wyboru wykonawcy odpowiedzialnego za projekt, budowę i eksploatację regionalnej spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku.

Całodzienne spotkania z poszczególnymi firmami potrwają do 11 grudnia (jest ich 5 w postępowaniu). Każda z nich osobno będzie rozmawiać z przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz Zakładu Utylizacyjnego. Wstępnie zaplanowano 3 tury takich rozmów, ostatnia powinna nastąpić w marcu. W tym czasie bardzo szczegółowo dyskutowane będą wszelkie kwestie formalne, ekonomiczne, środowiskowe czy techniczne - istotne dla tego projektu. Zarówno ZU, strona miejska jak i potencjalni wykonawcy będą precyzować co jest oczekiwane, co jest wykonalne, ewentualnie jakie zmiany w założeniach można wprowadzić z korzyścią dla inwestycji i przebiegu współpracy. Po ostatniej turze dialogu opracowana zostanie końcowa wersja dokumentacji postępowania (przede wszystkim specyfikacji istotnych warunków zamówienia) i firmy zostaną zaproszone do złożenia ofert. Na tej podstawie zostanie wybrany partner prywatny dla inwestycji.